fala

20 tekstów – auto­rem jest fa­la.

życie - wędrówka ku zro­zumieniu, że po­kuto­wać na­leży tyl­ko w skupieniu 

myśl
zebrała 30 fiszek • 13 marca 2011, 20:52

często bra­kuje nam ciepła
i wte­dy za­mieniamy bez­tros­kie macha­nie no­gami z pa­rape­tu na lot w dół ku ukojeniu 

myśl
zebrała 16 fiszek • 6 lutego 2011, 19:08

o pa­mięć dob­rych chwil nie py­taj tych, w imię których prze­mawia każdy si­niak ciała 

myśl
zebrała 31 fiszek • 21 listopada 2010, 01:53

dzi­wisz się pan­nie, że ba­wi się tobą

jak w two­jej wan­nie kaczuszki wojnę szy­kują srogą 

myśl
zebrała 63 fiszki • 25 czerwca 2010, 21:43

su­mienie noszę w plecaku

korzys­tam do­piero pod­czas postoju 

myśl
zebrała 83 fiszki • 17 czerwca 2010, 20:57

Wy­ciągnął ku biedaczy­nie dłoń, ten spluł nań:

"Grosza wrzuć, nie pocieszaj" 

myśl
zebrała 47 fiszek • 11 czerwca 2010, 19:10

wyszli z jed­nej piaskownicy
dziś ni "wi­taj!" na ulicy 

myśl
zebrała 112 fiszek • 8 maja 2010, 18:54

za­kaza­ne mu było wejść powtórnie do tej sa­mej rzeki

zna­lazł drugą, wszedł, zniknął por­wa­ny jej prądem 

myśl
zebrała 75 fiszek • 3 maja 2010, 18:34

po­nura noc, szept wiatru
sfe­ra wewnętrznych doz­nań ste­ryl­nie pusta

gdy­by był częścią składową dnia
kocha­liby się w nocy 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 kwietnia 2010, 23:24

ulica

mi­jam fo­bie, wrza­wy, pod skle­pem stoi zastanowienie
wrzu­cam bie­dzie grosz do kubeczka
idę da­lej - tak jak dyk­tu­je sumienie 

myśl
zebrała 45 fiszek • 19 lutego 2010, 19:56

fala

To, co nieopisane czai się w nas samych - i to właśnie przedstawia w swoich nieokiełznanych, niebanalnych i często niezrozumianych myślach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fala

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność